אריאל מליק טורבינת רוח

אריאל מליק: מהי טורבינת רוח

אחת מהאופציות המוכרות ביותר של אנרגיה מתחדשת. היא משמשת במדינות רבות סביב העולם כמקור אנרגיה מרכזי לחשמל. טורבינות רוח נחשבות כאחד ממקורות הפקת החשמל הזולים ביותר, אפילו ביחס למקורות אנרגיה מזהמים, אך היא בעלת חסרונות מסוימים ובעלת נזק סביבתי אפשרי .

היתרונות הגלומים בטורבינות רוח הן:

מחיר: הפקת החשמל באמצעות טורבינות רוח ועל ידי רתימת אנרגיית הרוח. רמת היעילות של טורבינת רוח תלויה במיקומה הגיאוגרפי. ככל שעוצמת הרוח היא יותר גבוהה , כך היעילות של טורבינת הרוח תעלה. 

זיהום: טורבינת רוח איננה פולטת כל תוצר לוואי ואיננה מזהמת את הסביבה לעומת דלקי מאובנים. לכן היא פתרון מצוין על מנת להפחית פליטות מזהמות. 

זמינות: טורבינות רוח, לעומת פאנלים סולאריים, יכולות לפעול כ-24 שעות, וכל עוד ישנה רוח הן ימשיכו לספק אנרגיה. בפעמים רבות, רוח חזקה נמצאת בקורלציה עם צריכת אנרגיה גבוהה, ולכן הטורבינות מתאימות מבחינה זו לניהול משק אנרגיה

לעומת יתרונות אלו ישנן גם כמה חסרונות שצריך לדעת:

רעש: טורבינות רוח מייצרות כמות רעש משמעותית, במיוחד בעת קיום כמות נרחבת של טורבינות בסמיכות רבה. נזקי הרעש נמצאו ככאלה, שהם מצריכים למקם את הטורבינות הרחק ממרכזי אוכלוסייה על מנת למזער את ההפרעה.

פגיעה בסביבה: אמנם הטורבינות עצמן אינן מזהמות, אך הוכח שהן פוגעות באוכלוסיית הציפורים בסביבתן ובעקיפין בשל כך בכלל הסביבה האקולוגית באזוריהן. לכן יש להידרש לכך ולמקמן בצורה הראויה על מנת למזער נזק זה.

חוסר ברוח: לעתים ישנם ימים בהם לא נושבת רוח, בימים כאלו הטורבינות אינן יכולות להפיק חשמל והן דוממות. מצב זה מצריך היערכות והסתמכות על מקורות אנרגיה אחרים בימים אלו, בזמן שהפקת האנרגיה מטורבינות הרוח יורדת לאפס.

טורבינות רוח הן פיתרון ותיק ומוכח על מנת להפיק אנרגיה שאינה מזהמת. אך יש לדעת את החסרונות ואת ההגבלות שחלות עליהן. כמו כל שיטת הפקת אנרגיה, היא בעלת יתרונות וחסרונות וצריכה להיות חלק ממערך שלם של הפקת אנרגיה ולא הפיתרון לכל צריכת האנרגיה.


נגישות