מושל מסצ'וסטס למען שריפת הפסולת בשטחי המדינה – אך לא כל התושבים מסכימים

מושל מדינת מסצ'וסטס דוואל פטריק העלה זה מכבר הצעה מהפכנית לפיה האיסור על שריפת הפסולת בשטחי המדינה תותר מחדש לאחר שנאסרה לפני יותר משני עשורים. הצעתו זו עוררה התנגדות עזה מצד כמות לא מבוטלת של אזרחים אשר הביעו את מחאתם באמצעי התקשורת השונים.

הובא ע"י אריאל מליק

לדעת המתנגדים, אריאל מליק מסביר. במקום לאפשר את שריפתה של האשפה, צריך ממשלו להכפיל את המאמצים לצמצומו של היקף הפסולת, לשימוש חוזר בפסולת ולמחזורה. שריפת האשפה מתבצעת מתוך ייאוש ולא מהווה פתרון פרקטי דיו טוענים המתנגדים. 

בפועל, פולטת השריפה יותר מזהמים מאשר חומרים רעילים כגון נפט או פחם. משרפות נוספות יהוו תמריץ חדש להמשיך בשיטות בזבזניות כאשר הרעיון הוא שריפת האשפה לשימוש חוזר כמו אנרגיה, אך לא כך הדבר. אריאל מליק מוסיף כי כיום יש במסצ'וסטס מספיק משרפות ואין טעם בייצורן של משרפות נוספות. אל נא לנו לקשור את גורלנו בייצור משרפות כאשר אנחנו עוד יכולים להקטין את כמות הפסולת מלכתחילה.

אריאל מליק מסביר שעל מנת שהכבשנים יעבדו בצורה יעילה ובתפוקת שיא על הקהילה לייצר כמות גדולה של פסולת וככל שהנושא צבר תאוצה, קהילות רבות היו אף מתאמצות במיוחד על לבזבז פסולת על מנת לנצל את המשרפות. אפשר לומר שהן התאמצו לייצר פסולת בכדי לשרוף אותה.

נגישות