הפקת לקחים בפרויקטים בדלהי

פרויקט של המרת פסולת לאנרגיה עמד בפני קשיים בדלהי שבהודו עד להתערבותה של הממשלה ושל וועדת הניהול והתכנון.


מאת: אריאל מליק

אריאל מליק - פסולת לאנרגיה
אריאל מליק – פסולת לאנרגיה


וועד הניהול והתכנון המליץ על בדיקת מספר סעיפים בהסכם הזיכיון אשר הוצע למפעל המרת פסולת לאנרגיה. מטרת ההמלצה היא בדיקת הסעיפים עוד בטרם מתחילים להריץ את הפרויקט קדימה, ההמלצות אושרו בפגישה שנערכה בין הועד המנהל לסגן היו"ר כדי לדון בפגמים שבהסכם.

תאגיד העיר החליט להימנע מחתימה על ההסכם לאחר קבלת חוות דעת משפטית שהזהירה ממספר סעיפים בהסכם. מספר מקורות בפגישה העידו כי ישנה אפשרות לפתח מודלים עסקיים ופרויקטים עם סיכון מינימלי, כל מה שצריך הוא ניתוח הסעיפים בהסכם הפרויקט לפני שממשיכים עם הפרויקט בצורה עיוורת.

על פי פרוטקול הישיבה שנערכה בדלהי, השר לאנרגיה יספק ביחד עם המשרד מענק לפירעון שיספיק לכל פסולת למפעל האנרגיה. מלבד זאת, משרד האוצר מעניק תמיכה כלכלית במימון פערים כספיים שונים עד לסך של 20% מהפרויקט. במקביל יהיו דיונים נוספים אשר נוגעים בכל פרויקט באופן אישי. בעקבות הפגישה המדוברת, החליטה הממשלה לאתר את המומחיות הטכנית ולדאוג לתשתיות רבות לפרויקטים מהסוג הזה בעתיד. בהחלט עושה רושם שהפיקו לקחים הפעם.


הטקסט נכתב על ידי איש העסקים אריאל מליק – איש עסקים ויזם. משקיע בחברות אנרגיה וביוכימיה ומתמחה בשוק ההון.

נגישות